sự thay đổi triều đại
câu, diễn đạt
1.ていかく 「鼎革」 [ĐỈNH CÁCH]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

CÁCHカク
ĐỈNHテイ、チョウ