sự thề bỏ
câu, diễn đạt
1.せんせい 「宣誓」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TUYÊNセン
THỆセイ