sự thế chấp
danh từ
1.モーゲージ​​

Thảo luận, đóng góp