sự thèm khát
danh từ
1.がつがつ​​

Thảo luận, đóng góp