sự thèm muốn một cách trần tục
câu, diễn đạt
1.ぼんのう 「煩悩」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

NÃOノウ
PHIỀNハン、ボン