sự theo đuổi lâu dài
câu, diễn đạt
1.ながおい 「長追い」 [TRƯỜNG TRUY]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TRUYツイ
TRƯỜNGチョウ