sự theo thứ tự
câu, diễn đạt
1.じゅんじょ 「順序」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TỰジョ
THUẬNジュン