sự thêu
danh từ
1.ぬいとり 「縫い取り」 [PHÙNG THỦ]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

PHÙNGホウ
THỦシュ