sự thêu viền trang trí trên vải
câu, diễn đạt
1.ワッペン​​

Thảo luận, đóng góp