sự thi cử
danh từ
1.しけん 「試験」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

THÍ
NGHIỆMケン、ゲン