sự thích ứng
danh từ
1.てきおう 「適応」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

ỨNGオウ、-ノウ、ヨウ
THÍCHテキ