sự thích và ghét
câu, diễn đạt
1.すききらい 「好き嫌い」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

HIỀMケン、ゲン
HẢOコウ