sự thiên kiến
danh từ
1.ひがみ 「僻み」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TỊCHヘキ、ヒ、ヘイ