sự thiêng liêng
danh từ
1.ほんき 「本気」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

KHÍキ、ケ
BẢN,BỔNホン