sự thiết yếu
danh từ
1.にゅうよう 「入用」 [NHẬP DỤNG]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

NHẬPニュウ、ニッ
DỤNGヨウ