sự thiếu khả năng
câu, diễn đạt
1.ふしょう 「不肖」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

BẤTフ、ブ
TIÊUショウ