sự thiểu năng
danh từ
1.ていのう 「低能」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

NĂNGノウ
ĐÊテイ