sự thiếu người
danh từ
1.けついん 「欠員」​​
câu, diễn đạt
2.けついん 「欠員」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

KHIẾMケツ、ケン
VIÊNイン