sự thiếu nhiệt tình
câu, diễn đạt
1.なまはんか 「生半可」 [SINH BÁN KHẢ]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

BÁNハン
KHẢカ、コク
SINHセイ、ショウ