sự thiếu sự giúp đỡ
câu, diễn đạt
1.むじん 「無人」 [VÔ NHÂN]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

VÔ,MÔム、ブ
NHÂNジン、ニン