sự thiếu tính quyết đoán
câu, diễn đạt
1.うじうじ​​
danh từ
2.うじうじ​​

Thảo luận, đóng góp