sự thiếu tư cách
câu, diễn đạt
1.しっかく 「失格」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

THẤTシツ
CÁCHカク、コウ、キャク、ゴウ