sự thịnh hành
danh từ
1.さかん 「盛ん」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

THỊNHセイ、ジョウ