sự thịnh vượng nhất thời
câu, diễn đạt
1.ひとさかり 「一盛り」 [NHẤT THỊNH]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

THỊNHセイ、ジョウ
NHẤTイチ、イツ