sự thô bạo
danh từ
1.そぼう 「粗暴」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

BẠO,BỘCボウ、バク
THÔ