sự thở hổn hển
câu, diễn đạt
1.はあはあ​​

Thảo luận, đóng góp