sự thô kệch
1.そや 「粗野」​​
danh từ
2.そまつ 「粗末」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

ヤ、ショ
MẠTマツ、バツ
THÔ