sự thô kệch
danh từ
1.そまつ 「粗末」​​
2.そや 「粗野」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

ヤ、ショ
MẠTマツ、バツ
THÔ