sự thổ lộ
danh từ
1.しんてん 「親展」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

THÂNシン
TRIỂNテン