sự thờ phụng
danh từ
1.さんぱい 「参拝」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

THAM,SÂMサン、シン
BÁIハイ