sự thỏa mãn
danh từ
1.まんぞく 「満足」​​
2.ゆかい 「愉快」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

KHOÁIカイ
MÃNマン、バン
DU
TÚCソク