sự thoái lui nhanh
câu, diễn đạt
1.そうたい 「早退」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TẢOソウ、サッ
THOÁI,THỐIタイ