sự thôi miên
danh từ
1.さいみん 「催眠」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

MIÊNミン
THÔIサイ