sự thông báo trên loa
câu, diễn đạt
1.アナウンス​​

Thảo luận, đóng góp