sự thống chế
danh từ
1.とうせい 「統制」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

CHẾセイ
THỐNGトウ