sự thông đạt
danh từ
1.つうたつ 「通達」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

THÔNGツウ、ツ
ĐẠTタツ、ダ