sự thông dụng
danh từ
1.ポピュラー​​

Thảo luận, đóng góp