sự thống nhất tiền tệ
câu, diễn đạt
1.つうかとうごう 「通貨統合」 [THÔNG HÓA THỐNG HỢP]​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ sự thống nhất tiền tệ

1. tham gia vào thống nhất tiền tệ
通貨統合への参加
2. đạt được sự thống nhất tiền tệ kinh tế
経済通貨統合を達成する

Kanji liên quan

THÔNGツウ、ツ
HỢP,CÁPゴウ、ガッ、カッ
HÓA
THỐNGトウ