sự thông thái
danh từ
1.はくぶん 「博聞」 [BÁC VĂN]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

BÁCハク、バク
VĂNブン、モン