sự thông thạo
danh từ
1.せいつう 「精通」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TINHセイ、ショウ、シヤウ
THÔNGツウ、ツ