sự thông tri
danh từ
1.つうち 「通知」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

THÔNGツウ、ツ
TRI