sự thu chi
danh từ
1.しゅうし 「収支」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

THU,THÂUシュウ
CHI