sự thụ động
danh từ
1.じゅどう 「受動」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

ĐỘNGドウ
THỤ,THỌジュ