sự thu được tiền
câu, diễn đạt
1.しゅうきん 「集金」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

KIMキン、コン、ゴン
TẬPシュウ