sự thủ mưu
danh từ
1.きょうさ 「教唆」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

GIÁOキョウ
TOA