sự thử nghiệm
danh từ
1.トライアル​​

Thảo luận, đóng góp