sự thu thuế
danh từ
1.ちょうぜい 「徴税」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

THUẾゼイ
TRƯNGチョウ、チ