sự thu tín hiệu
danh từ
1.じゅしん 「受信」​​
câu, diễn đạt
2.じゅしん 「受信」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

THỤ,THỌジュ
TÍNシン