sự thua
danh từ
1.まけ 「負け」​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ sự thua

1. Bạn đã bị thua
あなたの負け。

Kanji liên quan

PHỤ