sự thuần chủng
danh từ
1.サラブレッド​​

Thảo luận, đóng góp