sự thức canh người chết
câu, diễn đạt
1.つや 「通夜」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

THÔNGツウ、ツ
DẠ